Teoria tańca cz. 5

LEKCJA AKROBATYKI/GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ

Akrobatyka zawiera w sobie elementy tańca, jak i taniec zawiera w sobie elementy akrobatyki. Obydwa te pojęcia – taniec i akrobatyka – mają bardzo obszerne znaczenie. Mamy przecież różne style taneczne, klasykę, jazz, hip hop, salsę. Akrobatyka również określa rodzinę sportów, akrobatykę powietrzną, sportową, gimnastykę sportową oraz gimnastykę artystyczną, która ma z tańcem najwięcej wspólnego. Charakterystyczną cechą tej poddyscypliny gimnastyki są przybory takie jak wstążki, piłki, maczugi czy skakanki, wykonuje się także układy gimnastyczne bez przyborów, zarówno solowe, jak i duety czy trio. Do skomponowania takie układu potrzebna jest nie tylko odpowiednia muzyka, ale także dobrze wytrenowana gimnastyczka. 

Trening akrobatyczny rozpoczynany jest rozgrzewką, która ma za zadanie uaktywnić mięśnie, a także rozgrzać stawy i ścięgna potrzebne do na przykład szpagatów. Przy rozgrzewce wykonuje się także aktywne rozciąganie, polegające na na przykład wymachach nóg, czy dynamicznych dociągnięciach do skłonów. Trening gimnastyczny niesie ze sobą spore ryzyko kontuzji, ponieważ wykonywane ewolucje wykraczają poza naturalne predyspozycje i ludzkie umiejętności, w związku z czym odpowiednia rozgrzewka jest niezwykle ważna. Warto dodać, że rozciągnięte i wzmocnione mięśnie i ścięgna trudniej ulegają kontuzjom. Gimnastyczki potrzebują siły, żeby stanąć na rękach, czy żeby wybić się do bardzo wysokiego skoku, dlatego też sporą część treningu poświęca się na ćwiczenia wzmacniające i budujące siłę. Kładzie się nacisk na mięśnie brzucha, ponieważ to one odpowiadają za stabilizację ciała. Bardzo istotne są również stawy skokowe i kolanowe, czyli te najbardziej narażone na przewlekłe kontuzje. Kolejną newralgiczną częścią ciała gimnastyczek są nadgarstki, ponieważ przy wykonywaniu tak zwanych gwiazd, czy stania na rękach, cały ciężar ciałą opiera się właśnie na nadgarstkach. 

Po wykonanej rozgrzewce przechodzi się do nauki elementów akrobatycznych, często przy użyciu mat, piłek lub innych zabezpieczeń. Zadaniem instruktora jest asekuracja podczas wykonywania akrobacji, dlatego też podczas lekcji akrobatyki część ćwiczeń wykonuje się pojedynczo, żeby instruktor mógł asekurować i poprawić każdego. Kluczowe jest objaśnienie jak wykonać dany element oraz wykonanie ćwiczeń przygotowujących do danego elementu. Przykładowo, naukę przerzutu bokiem, czyli tak zwanej gwiazdy należałoby zacząć od objaśnienia w jaki sposób ustawiać dłonie na podłodze. Kolejnym krokiem byłoby wyćwiczenie tego elementu na kostce, żeby uczniowie opanowali poprawne układanie rąk bez konieczności schylania nienaturalnie korpusu. Następnie, instruktor powinien asekurując zaprezentować na uczniach co będzie się działo z miednicą i nogami podczas wykonywania gwiazdy. Kolejnym etapem byłoby wyćwiczenie przez uczniów poprawnej gwiazdy, z wyprostowanymi nogami lądującymi na tej samej linii co dłonie, czyli podobnie jak na równoważni. Taką poprawną gwiazdę można rozbudować o kolejne stopnie trudności, na przykład jako gwiazdę na jednej ręce. Poprawne wykonywanie poszczególnych elementów gwarantuje przejrzystość układu gimnastycznego oraz odpowiednie wypracowanie siły ciała. Warto zaznaczyć, że akrobatyka wiąże się z powtarzalnością. Opanowany element to taki, który bezbłędnie będziemy wykonywać raz za razem na obydwie strony bez zająknięcia. 

Trening akrobatyczny nie ogranicza się jedynie do nauki gwiazd, mostków czy stań na rękach. Ważną część stanowi także nauka obrotów czy skoków. Tutaj z pomocą przychodzą lekcje tańca klasycznego, które uczą pracy głowy w obrotach, stabilności oraz gracji i delikatności. Nie sztuką jest wykonać sześć gwiazd pod rządu, jeśli każda z nich podczas lądowania wygląda jak worek ziemniaków. Taniec klasyczny buduje świadomość ciała i mięśni, których gimnastyczki będą potem świadomie używać, by delikatnie i z wdziękiem lądować i przechodzić do następnego elementu w układzie. 

Często treningi polegające na przygotowaniu układu gimnastycznego stanowią osobną jednostkę treningową, szczególnie te, przygotowywane solo. W takim układzie ważna jest muzyka oraz jej interpretacja, a także poprawne wykonanie akrobacji. Jeśli w układzie wykorzystywane są przybory to należy też je opanować tak, by ich nie upuszczać. Układ gimnastyczny, podobnie jak taneczny powinien nieść ze sobą jakiś przekaz, który zainteresuje widza. Opanowanie akrobacji jest więc jednym z wielu elementów przygotowania gimnastyczek do występu czy startu w zawodach.